Fundacja Agro-Perma-Lab wspierana jest przez następujące organizacje:


Community Seed Banks Academy wsparło finansowo nasz projekt AgroPermaLab: Nasiona.


Schola Campesina wsparła nas merytorycznie podczas szkolenia liderów Agroekologii w ruchu suwerenności żywnościowej w 2019 roku.


Arche Noah prowadzi program “Community Seed Banks Academy”, dzięki któremu współfinansujemy nasz projekt AgroPermaLab: Nasiona.


Dom Spotkań Twórczych Ptasia Dolina na Pogórzu Kaczawskim współpracuje z nami podczas realizacji projektu AgroPermaLab: Nasiona. To właśnie w Ptasiej Dolinie odbędzie się nasz trening i to tam zbudujemy Kaczawski Społecznościowy Dom Nasion.


Permakultura.edu.pl była partnerem merytorycznym podczas naszego zeszłorocznego Szkolenia Liderów Agroekologii.


Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie wsparł nas podczas realizacji zeszłorocznego szkolenia Liderów Agroekologii. To właśnie na terenie EUL-u odbyło się szkolenie.