Działania

AGRO-PERMA-LAB. Dorzuć się na start – KIEŁKUJEMY! Edukacja na rzecz rozwoju agroekologii i permakultury w Polsce.

Właśnie K I E Ł K U J E M Y – dorzuć się na start naszej inicjatywy i wesprzyj rozwój ogrodowej edukacji.

W Fundacji AGRO-PERMA-LAB działamy na rzecz rozwoju edukacji z permakultury i agroekologii. T W O R Z Y M Y innowacyjne szkolenia i międzypokoleniową sieć społecznościową edukatorek i edukatorów permakultury, agroekologii i ogrodnictwa społecznego w ruchu Suwerenności Żywnościowej.

Jesteśmy gałęzią edukacyjno-trenerską współpracującą z organizacjami Nyeleni Polska, Koalicją Żywa Ziemia, Ekologicznym Uniwersytetem Ludowym oraz Permakultura.Edu.Pl. Współpracujemy z organizacjami w Europie. Potrzebujemy Twojego wsparcia, by zapewnić dobre podłoże na na projekt APLab NASIONA oraz na założenie formalnej działalności Fundacji Agro-Perma-Lab. Pragniemy dodać, że strona internetowa jest w budowie, przepraszamy za niedociągnięcia 🙂

T W O R Z Y M Y innowacyjne szkolenia i międzypokoleniową sieć społecznościową edukatorek i edukatorów permakultury, agroekologii i ogrodnictwa społecznego w ruchu Suwerenności Żywnościowej. D O Ł Ą C Z S I Ę!

Chcesz wesprzeć ideę permakultury, suwerenności żywnościowej i temat nasion swoimi talentami, a nie finansowo? Świetnie! Szukamy również osób/osoby, które chciałyby się włączyć w nasze działania. Na tym etapie szczególnie potrzebujemy wiedzy z zakresu prawa (polityka prywatności na stronę internetową, RODO) oraz wsparcia księgowego. Jeżeli jednak nie masz tej dokładnie wiedzy, a chciałbyś włączyć się np. w tłumaczenie na stronę internetową, redakcję, itd. – również pisz! O, a jeżeli jesteś utalentowanym rysownikiem/rysowniczką, który chciałby zrobić nam ryciny o motywach roślinnych i nasiennych na stronę, to również super – pisz!

Formularz kontaktowy można znaleźć tutaj.

AgroPermaLab: Okrągły stół

Aplikowaliśmy o grant na projekt ,,Agro-Perma-Lab: The Mazovia Roundtable” w ramach eurpejskiego konkursu Civic Europe. Projekt zakładał umożliwienie dialogu stron zaangażowanych w łańcuch produkcji i dystrybucji żywności. Mimo tego, że nasza propozycja projektu nie przeszła do kolejnej fazy konkutsu Civic Europe, cały czas liczymy, że projekt uda się zrealizować wkrótce z innych śródków. Więcej informacji na stronie Civic Europe.

AgroPermaLab: Nasiona

W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji projektu ,,AgroPermaLab: Nasiona”.

,,Agro-Perma-Lab: Nasiona” to trzyfazowy projekt dotyczący zachowywania nasion oraz wspierania społecznych domów nasion. Pierwsza faza projektu polegać będzie na badaniu – wywiadach z osobami doświadczonymi w tematyce zachowywania nasion. Na ten podstawie powstanie publikacja – studia przypadków różnych podejść. Drugi element projektu to trening na temat technik zachowywania nasion, budowy domów nasion i kontekstu społecznego, politycznego i ekologicznego tematyki nasiennictwa. Trzecia faza projektu to budowa Kaczawskiego Domu Nasion wraz z publikacjami (filmami oraz przewodnikami) jak zbudować taki dom nasion.

Projekt współfinansowany jest ze środków Community Seed Banks Academy oraz we współpracy z Ptasią Doliną.